Välkommen till Cafégruppen Göteborg

  • 0
Cafégruppen är en grupp vuxna och unga vuxna med diabetes typ 1 som träffas en gång i månaden på något café i Göteborg.

Vi pratar om allt som har med diabetes att göra. På våra träffar utbyter vi kunskaper och erfarenheter. Allt i en positiv anda.

Vi bjuder även in föreläsare, anordnar studiebesök, deltar i påverkansarbete m.m.

Se kortfilmen (04:52) stark med diabetes typ 1:Låter detta intressant så kontakta:

Leif Sundberg                                            Agneta Toresson
ljb.sundberg@gmail.com                        agneta.toresson@gmail.com